tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
a outwords pertrution of the female clitoris
that finkerbean tasted nothing like a banana
viết bởi dibbits 18 Tháng sáu, 2005