tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Euphemism for sleeping late.
Where's Deb? Her breakfast is getting cold.

She's taking the first nap of the day.
viết bởi some book 22 Tháng năm, 2010