Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
the one who cruises around internet watching funny videos and chatting
hey firstshadow,wat up?
viết bởi firstshadow 04 Tháng tư, 2004
10 3