tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Filthy and dirty.
You are firthy for cheating on your girlfriend.
viết bởi Poiso 06 Tháng năm, 2004