tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
15.
oddly shaped tits, like fish heads.
that girl has fish heads !
viết bởi blank tank 17 Tháng bảy, 2005