tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a task requiring no physical energy
laying on the couch
viết bởi Sarah 17 Tháng ba, 2003