tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
what you say when choosing the character 'roy' on super smash bros melee.
Kerri: you chose roy?
Craig: yea, fist full of roy!
viết bởi Xavious? 14 Tháng ba, 2004