tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
An internet 'nerdy' slang word describing someone as good looking :)
'Wow, that girl is a fitteh' :P
viết bởi HappinessBug 05 Tháng năm, 2010