the police in general or a police officer, taken from the 60's police drama "Hawaii 5-0"
Ah, shit! Slow down! A five-oh set up a speed trap up ahead!
viết bởi Nasty Nate 22 Tháng tám, 2003
1) the police, the heat, the cops
2) the integer after four-nine
1) everybody get down! the five-oh's comin'
2) uh oh! five-oh!
viết bởi Akhil and Anna 31 Tháng năm, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×