tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
to get fucked or oral sex, can only be yelled from a passing car to predistrians
<passing car> FIX MY SINK MAR FUCKER
viết bởi excess 21 Tháng sáu, 2003