tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
to punish someone by striking or hitting them
I'll fix that bastard's wagon in the end. (example of fix someone's wagon)
viết bởi The Return of Light Joker 04 Tháng ba, 2012