tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Downing.
Downing said, "I'm not a fix-it monkey anymore."
viết bởi Trogdor 12 Tháng bảy, 2003