tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Swedish furniture
I went to Ikea and got some fjurniture for the summer house near the fjord.
viết bởi Patatapang Pupeerputug 10 Tháng bảy, 2008

Words related to fjurniture

fiurntiure fjord furniture ikea