tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
1) somebody fat
2) fat in general
timp is flabbish
viết bởi botaf 11 Tháng mười một, 2003