tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
A large amount of flab.
That guy has some flabbity arms.
viết bởi Kaiser Rolls 24 Tháng tư, 2010