tìm từ bất kỳ, như là half chub:
 
1.
An annoying fat person.
"You are such a flabby dabby"
viết bởi schlange 06 Tháng năm, 2007
2 1

Words related to flabby dabby

dabby fb flab flabby flubber