tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
An annoying fat person.
"You are such a flabby dabby"
viết bởi schlange 06 Tháng năm, 2007

Words related to flabby dabby

dabby fb flab flabby flubber