to grab someones head and push it at your balls or vagina
dude i just flacked that hoe
#flack #rape #balls #vagina #headlock
viết bởi griffinfiiizzzzzlleeee 24 Tháng mười, 2009
A Fat black person, usually a girl.
mike: yo dude look at that flack girl shake her ass
bob: man, ew.
#fat #black #girl #ass #flack
viết bởi wondermalice 07 Tháng ba, 2010
A universal racial slurr; basically, a racist derrrogitory term for any ethnicity
Jose: Hey you stupid flack
Mr. Lee: the only flack I see here is you
Jebidiah: you are both flacks
Human Resources: you cant be sayin dat shit
#nigger #spic #chink #spearchucker #towlehead
viết bởi jackoff1234 26 Tháng năm, 2009
When you get bitch slapped
Im gonna flack my ball sack in your eye.
viết bởi The clit commander 10 Tháng tư, 2003
when you take a shit in a girl's pussy and eat her out
"Awww man, I got flacked last night!"
viết bởi Bob 12 Tháng một, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×