tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A newly painted home.
I live in the flakshack that Larry had just painted.
viết bởi Jon 08 Tháng mười hai, 2004