tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
FLIPPING AMAZING. Or FUCKING AMAZING
That was one flamazing ride
viết bởi iamshade 23 Tháng mười một, 2013