tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
To be utterly stupefied.
The cops were flamboozled by the robber's trickiness.
viết bởi Rodney Basil 23 Tháng mười, 2003