tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
some one who is even more gayer than a flamer
B-Rizzle:Joey your a Flamer!
Joey:B-Rizzle your a flameboaster!
viết bởi Joey Candice 17 Tháng ba, 2008