tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
an openly gay person; a fag
Look at the way that kid dresses, he is such a flamecat.
viết bởi big K 12 Tháng hai, 2003