tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Cunt wings, prevent easy insertion of cock.
Check out that stripper,man her flapps are HUGE!!
viết bởi Thrushbeard 09 Tháng ba, 2005