tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
To step on the gas. To "floor it."
Man, 'da policeman is catchin' up wit' us - flatten it!
viết bởi Rod Brock 24 Tháng chín, 2005