tìm từ bất kỳ, như là half chub:
 
1.
to follow and support fletcher
I'm a supporter of fletcherism
viết bởi polly 09 Tháng ba, 2004
39 15