tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
n. a collective or quantitative noun for food.
"Buddy, that's a whole flick for all of food!"
viết bởi Rich 08 Tháng mười hai, 2004