tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Making a sharp left turn.
Be sure to flip a lizzie up here, on Washington Drive.
viết bởi MrNimon 25 Tháng bảy, 2011