tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
The act of beating on someone's ass.
P1) Dam dude, I was bouts tah flip a nigga
viết bởi Christian Encina 14 Tháng sáu, 2008

Words related to flip a nigga

bay area beat up flip kick ass nigga