tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
phrase used to aid the navigation of a car upon missing a turn.
Flip a shitty up here--we missed the entrance.
viết bởi mamma murder 17 Tháng tám, 2010
 
2.
U-Turn in a shitty situation.
AKA - flip a bitch
Dood, flip a shitty and follow those chicks.
viết bởi Derek Gieni 19 Tháng một, 2004