tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Flipsnot is a warm and gooey material used to fabricate jokes.
That joke isn't funny enough, you need to add more flipsnot!!
viết bởi Inuit man fur 18 Tháng mười một, 2010