tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
exactly what it sounds like.
"Did you seethe girl @ the bar making eyes for me?"

"No, but watching u flirt n' fail will be the highlight of my evening."
viết bởi PepperPotz 05 Tháng mười hai, 2009