tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
a mythical flying squirrel that flies so fast you can't see it
The flitterbick kept flying past my window, but I never saw it.
viết bởi pest_control 29 Tháng sáu, 2010