To jump on a pogo-stick if you're a Doozer. (from Fraggle Rock)
"We're going to go Flooping"
#fraggle rock #doozer #pogo-stick #pogo stick #jump #jumping
viết bởi hpux735 26 Tháng một, 2008
Top Definition
The act of going crazy and attacking something.
" Lauren, stop flooping the bees! "
#crazy #stupid #dumb #funny #hilarious #a #b #c #d #e #f #g #haha #lol #rofl #lmao #beach #bees
viết bởi Flooper 01 Tháng năm, 2010
When you keep eating food in a loop-like continuous way.
I was flooping last weekend, happens often when I get stressed.
#floop #flooping #food #loop #continuous #stress #weekend #overeating #flopping
viết bởi CrystalMCG 11 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×