When you keep eating food in a loop-like continuous way.
I was flooping last weekend, happens often when I get stressed.
viết bởi CrystalMCG 11 Tháng năm, 2011
Top Definition
The act of going crazy and attacking something.
" Lauren, stop flooping the bees! "
viết bởi Flooper 01 Tháng năm, 2010
To jump on a pogo-stick if you're a Doozer. (from Fraggle Rock)
"We're going to go Flooping"
viết bởi hpux735 26 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×