tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
when you take off your flip flop and smack somebody in the face with it
shelby: daniel is soooo annoying.

ritchie: then just take off your shoe and flop smack him :D
viết bởi xXturndaxgurlXx 05 Tháng sáu, 2010