tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
to take your hand under your tit and push it up and it bounces
mom! Go flop your Titties!
viết bởi blaise 13 Tháng sáu, 2003