tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
brown guy (desi) who flops on you frequently.
Yo man wheres floppinder?
I've been tryna holla at that nigga.
viết bởi Mike James Bitch 19 Tháng bảy, 2006

Words related to floppinder

flop ftc mr. flop nigga pop