tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
the loose vagina of a woman; a loose woman
That woman is a/ has a floppy taco
viết bởi Taylor 13 Tháng mười một, 2003