tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A huge freaking donkey's dick
African americans have huge freaking donkey dongs.
viết bởi KRUSTIN DEMON 16 Tháng năm, 2003