tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
When you can't get an erection
Eeeey, Sorry bitch i've got a floppy finger, no filling for you tonight.
viết bởi comero 21 Tháng hai, 2004