tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Generally used as a term for "loose vagina"
Man, she had a floppy gillopy, won't go there again
viết bởi kpell 15 Tháng hai, 2011