tìm từ bất kỳ, như là potate:
 
1.
canadians

every last one

plural: floppy heads
that other form: floppy headed
canadians are a bunch of floppy headed dildos with beady eyes
viết bởi jerkstore 09 Tháng một, 2004