tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
Attrictive, cute and sexy
Cori is floppy in the joppy
viết bởi Dominic Chiampi 03 Tháng sáu, 2009