tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
floppy meat is a soft dick... not hard
the pimp had floppy meat around all his hoes... (he loves to mack hoes)
viết bởi rhcpgod 31 Tháng bảy, 2003