tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A very saggy, dimpled leg wearing fishnet tights.
Look at the floppy waffles on that street walker! She should wear Spanx or somethin'.
viết bởi Cassandrily 09 Tháng chín, 2013