tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A large, floppy, and nasty vagina.
Fuck that bitch she gotta floppy wapdego.
viết bởi cock meister 30 Tháng bảy, 2012