tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Extremely bouncy and full boobs
She's got a cracking pair of floppydops!!
viết bởi spanchops 01 Tháng bảy, 2011