tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
to be bored or to be doing nothing.
tiffany: heey whats up?
kimmy: ugh flopshow, how about you ?
viết bởi t+k maarch 21 Tháng mười hai, 2008