tìm từ bất kỳ, như là half chub:
 
1.
Nicaragua's finest rum made from fermented Sugar Cane hence the name Flor de Caña.
hook me up with the flor de caña, no more Bacardi for me.
viết bởi m.j. sel 21 Tháng tám, 2006