tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
when an individual excretes fecal matter onto another person
"omg that bitch just florchuked on me!"
viết bởi blahblahblah3697 16 Tháng mười một, 2011
 
2.
When an individual Brands their sex partners.
"That guy got florchuked last night when he took a random home from the bar"
viết bởi fjfiuensnjkbhgjkgh893p56 29 Tháng mười một, 2011